מחקר ופיתוח

"נחשון" מתמחה במחקר, פיתוח, גיבוש וייצור של פתרונות ייחודיים.
בהתבסס על הרקע המקצועי הנרחב של הצוות, הניסיון העשיר והמומחיות המוכחת, עבור הפרויקטים השונים. פתרונות אלה מובילים לקיצור לוחות זמנים, עמידה בדרישות, חסכון ניכר במשאבים – וסיוע להצלחת לקוחותינו בעמידה בהתחייבויות שלהם כלפי המזמין, וביעדיהם המקצועיים והעסקיים.
אנו מציעים בין השאר:
  • גיבוש פתרונות הנדסיים וטכניים ייחודיים לצרכי הפרויקטים
  • חשיבה יצירתית, התבססות על רקע הנדסי וניסיון טכני וימי נרחב
  • מתן פתרונות המובילים לעמידה בלוח זמנים, חסכון כספי רב והתמודדות עם אתגרים מיוחדים
  • ייצור אבי טיפוס, לרבות בחירת חומרים, התאמה לסביבה וליישום בפרויקט, ליווי עד לייצור סדרתי וניהול קבלנים ויצרנים בארץ ובחו"ל