לקוחות החברה

על לקוחות החברה נמנים משרדי הנדסה, מתכננים ימיים, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, חברות ציבוריות, גופי בטחון, עמותות וגופי מחקר, שמאי ביטוח וגופים להערכת שווי, חברות ספנות ודייג.