נמל המפרץ – ריתוך קונסטרוקציה ימית בקו משברים
דצמבר 15, 2016
בניית שובר גלים בנמל המפרץ
פברואר 12, 2018

נמל המפרץ – הרכבת "עוגנים" (Tierods) לחבור קירות שיגומים

הרכבת עוגנים באורך של כ-45 מטר כל אחד, לצורך חיבור והידוק בין שני קירות שיגומים.

הקירות יהוו רציף עתידי באורך של כ- 2 ק"מ. הפרויקט כלל ריתוך, הרכבה ופילוס העוגנים תחת בקרה דקדקנית על ביצוע השלבים.

tierods