אחזקה ימית

שירותי אחזקה מקצועית כוללים ומקיפים:
 • אחזקה של נמלים, מתקני התפלה, ומבנים ימיים / תת ימיים
 • ציפוי ימי או תת ימי בקו משברים
 • ציפויים פלסטיים שונים
 • צביעה תת ימית
 • חיזוק של מבנים ימיים בסכנת קריסה
 • שיפוץ רציפים
 • תיקון מצופים מנצנצים
 • סקרי Lloyds על כלי שיט
 • ניקוי קוערים של אניות
 • ניקוי ראשי יניקה ובתי שאיבה / תחנות שאיבה
 • ביקורות במאגרי מים ומאגרי שפכים
upkeep