חילוץ אוניית הקמח
אוקטובר 17, 2018

סילוק נפלים ואמצעי לחימה מול מטווח בחופי ראשון לציון

פרויקט סילוק נפלים מול מטווח בחופי ראשון לציון טרם פתיחת החוף למתרחצים. מזמין העבודה: עיריית ראשון לציון.

חברת נחשון, המעסיקה חבלנים תת ימיים, ביצעה עבודה שכללה סקירה, מיפוי וניקוי הנפלים בחלק הימי של הפרויקט. העבודה בוצעה באופן יסודי ובלוח זמנים מצומצם.
eod (9)
eod (4)
eod (3)
eod (2)