הדרכת עבודה בגובה
ינואר 29, 2018

נמל יפו

פרויקט פירוק רציף ישן בנמל יפו, בליווי צמוד של רשות העתיקות.

הרציף פורק לגורמים ונמשה מהמים, תוך שימור מוקפד על כל ממצא ארכאולוגי אשר נמצא.