בנייה ופיקוח

שירותי בנייה מובילים

"נחשון" מציעה שירותי בניה מובילים ללקוחותיה:
 • בנייה תוך שימוש במיגון גוף מתאים וקסדה
 • בניית רציפים, מזחים ושוברי גלים
 • הנחת סלעים וסידור אבנים תת-ימי
 • בניית קונסטרוקציה תת ימית
 • חיתוך וריתוך תת-ימי
 • עבודה עם שיגומים ופיילים
 • חיזוקים תת ימיים
 • שיקוע קיסונים
 • מצע תת-ימי
 • הנחה ותחזוקה של צינורות נפט
 • מערכות עגינה, סינקרים ומצופים
 • התקנת פנדרים
 • פיקוח מקצועי על כל אחד מתחומי הפעילות

נחשון הינה החברה היחידה בישראל המספקת שירות מקצועני כולל – Turn-Key Project לליווי פרויקטים בהתאם לצרכים, לרבות:
 • אפיון דרישות, ניתוח מכרזים ותוכניות, בניה, השכרת ציוד, בניית עזרים הנדסיים ומבנים ייחודיים , פיקוח ושירותי אחזקה שוטפת.
 • ייעוץ מקצועי וליווי כולל למול גופי תקינה, יזמי פרויקטים, גופים ציבוריים וממשלתיים עבור חברות מקומיות וזרות.


שירותי פיקוח מיוחדים

בין שירותי הפיקוח המיוחדים אותם מספקת "נחשון" ללקוחותיה:
 • פיקוח על בניית נמלים (פולינום – נמל הצוללות החדש), לרבות: צלילה למאגרי מים שונים, בקרה על איכות העבודה – מדידה של עומקים ומרחקים, נטילת דוגמיות – קרקע, מים (בחינת רמות זיהום בהתאם לתקינה), ניתוח תוצאות, ממשק עם מעבדות בדיקה מקצועיות, מדידת עובי דופן של כלי שיט ומבני מתכת תת ימיים – וידוא עמידה בעומסים.
 • ייעול תהליכים
 • בחינת ביצועים תוך התייחסות לתפקוד עתידי, גיבוש ואספקה של פתרונות בשטח
 • אישור פתרונות מקוריים – התאמה הנדסית לצרכים ולתפקוד
 • ביצוע ביקורות
 • דיגום תקופתי
 • דוחות נלווים, סקרי וידאו
 • איסוף מידע סטטיסטי ופיזי עבור משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים